Asioi venäjäksi

-
3 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Tutustut tyypillisiin asioimistilanteisiin Venäjällä.
Opintojakson tavoitteena on kerrata vanhaa ja aktivoida käyttämään venäjän kieltä käytännön tilanteissa.

Sisältö:
Tilanteet 2 op
Opintojaksolla tutustut erilaisiin asioimistilanteisiin, kuten ravintola- ja opastustilanteisiin ja harjoittelet niihin liittyvää sanastoa ja sanontoja.
Rakenteet 1 op
Rakenneosion avulla harjoittelet lisää tilanneharjoituksiin liittyviä sanoja ja rakenteita.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelu verkossa itsenäisesti ohjeiden mukaan.

Arviointi: 

Hyväksytty / Hylätty

Aikaisemmat opinnot: 

Edeltävä osaaminen: venäjän alkeisopintoja edellytetään.

Opettaja(t): Marja-Liisa Siren-Huhtinen
Email: marja-liisa.siren-huhtinen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 30.11.2019
TÄYNNÄ