Asioi venäjäksi

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Tilanteet 2 op
Opintojaksolla tutustut erilaisiin asioimistilanteisiin, kuten ravintola- ja opastustilanteisiin ja harjoittelet niihin liittyvää sanastoa ja sanontoja.
Rakenteet 1 op
Rakenneosion avulla harjoittelet lisää tilanneharjoituksiin liittyviä sanoja ja rakenteita.
Opintojakson osaamistavoitteet
Tutustut tyypillisiin asioimistilanteisiin Venäjällä. Opintojakson tavoitteena on kerrata vanhaa ja aktivoida käyttämään venäjän kieltä käytännön tilanteissa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä opiskelua verkon välityksellä.

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Aikaisemmat opinnot: Venäjä 1 ja 2 tai vastaavat tiedot
Opettaja(t): Marja-Liisa Siren-Huhtinen
Email: marja-liisa.siren-huhtinen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 30.06.2019
TÄYNNÄ