Asumissosiaalinen työ 5op

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– tunnistaa asunnottomuutta Suomessa ilmiönä
– jäsentää asumissosiaalisen työn paikkoja
– tarkastella asunnottomuutta kansainvälisestä näkökulmasta
– määritellä asumissosiaalisen työn asiantuntijuuden
asunnottomuus Suomessa, asumissosiaalisen työn paikat, asunnottomuus kansainvälisenä ilmiönä, asumissosiaalisen työn asiantuntijuus

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Virtuaalitoteutus muodostuu kurssin teemoista 1- 4. Teemat sisältävät verkossa suoritettavia yksilötehtäviä, joita käsitellään yhteisöllisesti jokaisessa teemassa. Virtuaalitoteutus käynnistyy 16.9. jolloin pääsee kirjautumaan opintojakson Moodle -sivuille ja tehtävien teko käynnistyy.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: 

vähintään 60 op suoritettuja sosiaali- ja terveysalan opintoja tai aiempi työkokemus sosiaali- ja terveysalalta

Opettaja(t): Helena Hatakka ja Kati Ojala
Email: helena.hatakka@lamk.fi, kati.ojala@lamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@lamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 04.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 10.11.2019
TÄYNNÄ