Asumissosiaalinen työ

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Virtuaalitoteutus muodostuu kurssin aloitusosiosta, aihetta käsittelevistä teemoista1-4 ja kurssin lopetusosiosta. Teemat sisältävät verkossa suoritettavia yksilötehtäviä, jotka käsitellään yhteisöllisesti kunkin teeman päätteeksi. Virtuaalitoteutus käynnistyy 4.3., jolloin pääsee kirjautumaan opintojakson Moodle -sivuille ja tehtävien teko käynnistyy.
Sisältö: asunnottomuus Suomessa, asumissosiaalisen työn paikat, asunnottomuus kansainvälisenä ilmiönä, asumissosiaalisen työn asiantuntijuus
Tavoitteet:
Opiskelija osaa
– tunnistaa asunnottomuutta Suomessa ilmiönä
– jäsentää asumissosiaalisen työn paikkoja
– tarkastella asunnottomuutta kansainvälisestä näkökulmasta
– määritellä asumissosiaalisen työn asiantuntijuuden
Ei edeltyvyysehtoja

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Aloitusosio: Mitä, missä ja kenen kanssa 4.3.-10.3.
Teema 1. Asunnottomuus Suomessa, ajalla 11.3.- 24.3.
Teema 2. Asumissosiaalisen työn paikat, ajalla 25.3. – 7.4.
Teema 3. Asunnottomuus kansainvälisenä ilmiönä, ajalla 8.4. – 21.4.
Teema 4. Asumissosiaalisen työn asiantuntijuus, 22.4.- 5.5.
Lopetusosio: 6.5.-12.5. Kurssipalaute opiskelijat ja opettajat
Sisältää yksilöllistä työtä ja yhteisöllistä jakamista

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Helena Hatakka
Email: helena.hatakka@lamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 02.12.2018
Ajankohta: 04.03.2018 - 12.05.2018
TÄYNNÄ