AutoCAD Plant 3D-putkistosuunnittelu

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee putkistosuunnittelun perusteet ja pystyy mallintamaan putkistoja AutoCAD Plant 3D ohjelmalla.
Edeltävyysehto: Tekninen piirustus ja CAD. AutoCAD Plant PI-kaaviot suositeltava.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso sisältää opetusvideoita ja tiedostomuotoista opetusmateriaalia, automaattisesti itsensä korjaavia ja palautetta antavia testejä. Opettajalta on saatavissa ohjausta oppimisympäristön kysymyspalstan kautta ja sähköpostitse. Opintojakso toteutetaan non-stop -periaatteella, jolloin aloitusluentoa ei ole. Ohjeet työskentelyn aloittamiseen löytyy videolta tai tekstinä.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Muuta infoa: Opiskelijalla tulee olla käytössä oma tietokone. MAC-koneita ei suositella.
Opettaja(t): Antti Henell
Email: antti.henell@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.06.2019
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.12.2019