Automaatio ja tekoäly taloushallinnossa

-
5 OP

Ala:  talous, Tekoäly, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Automaatio ja tekoäly taloushallinnossa -opintojaksolla tutustutaan robotiikan ja tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin taloushallinnon alalla. Sen aikana toteutetaan myös uusien teknologioiden hyödyntämiseen talousalalla keskittyvä hanke ryhmissä.
Sisältö: Opintojakso koostuu tutustumisosiosta (1), teoriaosioista (2 – 7) ja hankeosiosta (8). Lisäksi viimeiseen osioon (9) on koottu opintojakson liittyviä hyödyllisiä linkkejä. Tutustumisosio johdattelee sinut opiskeltavaan aiheeseen, minkä jälkeen aihealueita syvennetään kuudessa teoriaosiossa. Lopuksi teoriaosiot kytkeytyvät kokonaisuudeksi hankeosiossa.
Tarkemmat tiedot LUE LISÄÄ-linkin alta.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Hankeosiossa tehdään automaatioon ja tekoälyyn liittyvä hanke ryhmässä.
Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun, Microsoftin ja Aureoliksen kanssa. Opintojakso on 100 % verkkototeutus.

Arviointi: 

5 – 0
Jotta opiskelija suorittaa opintojakson hyväksyttävästi, tulee hänen tehdä jokainen osatentti ja saada opintojakson yhteispisteiksi vähintään 45 % kokonaispisteistä.

Opettaja(t): Marianne Viinikainen
Email: marianne.viinikainen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 15.12.2019
Ajankohta: 07.01.2020 - 13.03.2020
TÄYNNÄ