Autonominen ja uudistuva tiimityö

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee autonomisen tiimin toiminnan periaatteet ja johtamisen erityispiirteet. Opiskelija tietää monialaisuuden ja rekrytoinnin haasteet tiimityössä. Opiskelija osaa hyödyntää autonomista tiimityötä innovaatioita tuottavana toimintamallina.

Sisältö:
Opintojakson ydinsisältö:
• itseohjautuvuus ja sitoutuminen
• monialainen tiimi
• autonominen tiimityö innovaatioita tukevana toimintamallina
• tiedon jakaminen tiimityössä
• rekrytointi
• verkostojohtaminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkopohjainen toteutus: itsenäinen työskentely, yhteinen oppimistehtävä

Suoritusvaatimukset: aloitus- ja lopetuswebinaarin osallistuminen, oppimistehtävien työstäminen.

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5

Muuta infoa: 

Avoimen AMKin YAMK-POLKU-opiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin YAMK-opiskelijoille maksullinen.

Aikaisemmat opinnot: 

Opinnot ovat YAMK-opintoja ja tarkoitettu aikaisemman AMK-tutkinnon suorittaneille.

Opettaja(t): Tuulikki Keskitalo
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 09.10.2019 - 09.12.2019
TÄYNNÄ