Avoimet AMKit

Avoimet ammattikorkeakoulut tarjoavat ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia, kuten polkuopintoja tai korkeakouludiplomeja.
Avoin AMK sopii sinulle, jos esimerkiksi

  • haluat kehittää itseäsi, lisätä ammattitaitoasi tai hankkia uutta työelämässä tarvitsemaasi osaamista
  • harkitset alan vaihtoa tai
  • suunnittelet hakeutuvasi AMK- tai YAMK –opintoihin.

Opintoja järjestetään ympärivuotisesti lähi-, monimuoto- ja verkko-opintoina. Verkko-opintoja voit suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, vaikka ulkomailta käsin. Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opintoja ja soveltuvat hyvin myös työn ohella suoritettavaksi. Avoimen AMK:n opinnot ovat maksullisia. Opintomaksut vaihtelevat ammattikorkeakouluittain, mutta ovat maksimissaan 15 € / opintopiste. Avoimien ammattikorkeakoulujen opintotarjonta, lisätietoja opinnoista ja ilmoittautuminen opintoihin löytyvät ammattikorkeakoulujen omilta www-sivuilta.

AVOINTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEYSTIEDOT
AMK Verkkosivut Facebook Sähköposti
Centria ammattikorkeakoulu https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk
Diakonia-ammattikorkeakoulu www.diak.fi/avoin-amk/ avoin@diak.fi
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/avoin-amk?userLang=fi
Humanistinen ammattikorkeakoulu https://kauppa.humak.fi/ avoinamk@humak.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu www.hamk.fi/hae-hamkiin/avoin-amk/ opiskelijapalvelut@hamk.fi
Högskolan på Åland www.open.ax/ Öppna högskolan på Äland open@ha.ax
Jyväskylän ammattikorkeakoulu www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/ Jyväskylän AMK avoinamk@jamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu www.xamk.fi/koulutuskalenteri/ XAMK avoinamk@xamk.fi
Kajaanin ammattikorkeakoulu https://www.kamk.fi/fi/Hakijalle/Avoin-AMK avoinamk@kamk.fi
Karelia-ammattikorkeakoulu www.karelia.fi/avoinamk avoinamk@karelia.fi
Lahden ammattikorkeakoulu www.lamk.fi/fi/avoinamk avoinamk@lamk.fi
Lapin ammattikorkeakoulu www.lapinamk.fi/avoinamk avoinamk@lapinamk.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/ avoinamk@laurea.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu www.metropolia.fi/koulutukset/avoin-amk/ avoinamk@metropolia.fi
Oulun Ammattikorkeakoulu www.oamk.fi/avoin avoin@oamk.fi
Saimaan ammattikorkeakoulu https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/avoin-amk avoinamk@saimia.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulu www.samk.fi/avoinamk avoinamk@samk.fi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi/avoin-amk SeAMK
Tampereen ammattikorkeakoulu www.tamk.fi/avoinamk avoinamk@tamk.fi
Turun ammattikorkeakoulu www.turkuamk.fi/avoin Turun AMK avoinamk@turkuamk.fi
Vaasan ammattikorkeakoulu http://www.vamk.fi/haku/muut/avoin/ avoin@vamk.fi
Yrkeshögskolan Arcada https://fortbildning.arcada.fi/sv-FI/Home/OpenStudies oppnayh@arcada.fi;
open@arcada.fi
Yrkeshögskolan Novia https://www.novia.fi/utbildning/ovrig-utbildning/oppna-yrkeshogskolan/ Yrkeshögskolan Novia oppnayh@novia.fi