Basics of Digital Technology

-
4 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Students will be able to process digital data and use it to solve logical problems and design and program logical circuits. Students will be able to utilize the modern semiconductor technology

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Students learn indipendently. The learning platform of the course is Moodle.

Arviointi: 

Grade 1-5, exam

Muuta infoa: 

Course is in English but exam and exercises can answer in Finnish. (Kurssi on englanniksi mutta tenttiin ja harjoitustöihin voi vastata suomeksi).

Opettaja(t): Marko Hietamäki
Email: marko.hietamaki@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: studentservices@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ