Big Data ja päätöksen teko

-
5 OP

Ala:  Johtaminen ja esimiestyö, Tekniikan ja liikenteen ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tiedät mitä tarkoittaa big data ja miten sitä voidaan käyttää päätöksenteossa. Ymmärrät miten massiivisia datamääriä voidaan hallita ja hyödyntää. Osaat käyttää ja soveltaa dataan perustuvia päätöksentekomenetelmiä ja ymmärrät miten viestiä tehokkaasti datan avulla.

Mitä on big data?
Miten data muuttuu tiedoksi?
Mitä tarkoittaa tietoon perustuva päätöksen teko?
Miten hyödyntää massiivisia tietomääriä päätöksen teossa ja johtamisessa?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kokonaisuudessaan verkossa.
Arviointi: 
Arviointiasteikko 1-5
Aikaisemmat opinnot: Ei edellytä aiempaa osaamista
Opettaja(t): Matti Koivisto
Email: Matti.Koivisto@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: paivi.kitunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 13.01.2020 - 26.04.2020