Big data

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa selittää Big dataan liittyvät käsitteet ja välineet. Opiskelija ymmärtää, mitä ongelmia suuren datamäärän keräämiseen ja käsittelyyn liittyy. Opiskelija ymmärtää ohjelmistojen ja ohjelmistorajapintojen roolin Big Datan hyödyntämisessä. Opiskelija osaa käyttää tiedon visualisointiin tarkoitettua ohjelmistoa. Opiskelija ymmärtää Big Datan liiketoiminnalliset mahdollisuudet.

Tavoitteet: Tietovarannot. Big data. NoSQL. Datan rakenne. Datan louhinta. Käyttömahdollisuudet. Tiedon visualisointi. Hadoob.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

AC-luennot:
9.5.2019 15:00 16:30
13.5.2019 15:00 16:30
16.5.2019 15:00 16:30
20.5.2019 15:00 16:30
23.5.2019 15:00 16:30
30.5.2019 15:00 16:30
6.6.2019 15:00 16:30
13.6.2019 15:00 16:30 Tentti

Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Opettaja(t): Jukka Kaisto
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ