Big Datan perusteet sekä visualisointi Excelillä ja Power BI:llä

-
5 OP

Ala:  Johtaminen ja työyhteisö, Kaikille aloille soveltuva, Markkinat ja markkinointi, talous, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla tutustutaan Big Datan perusteisiin sekä Big Datan mahdollisuuksiin liiketoiminnassa. Lisäksi opetellaan käyttämään Exceliä ja Microsoft Power BI -työkalua tiedon visualisoinnissa sekä useista eri tietolähteistä peräisin olevan datan yhdistämisessä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin avoimen datan lähteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää mitä Big Data on ja ymmärtää sen mahdollisuudet liiketoiminnalle. Opiskelija tuntee Excelin ja Microsoft Power BI:n mahdollisuudet tiedon visualisointiin ja käsittelyyn.

Keskeiset sisällöt

– Big Datan perusteet
– Big Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa
– Excelin mahdollisuudet datan analysoinnissa ja visualisoinnissa
– Microft Power BI:n perusteet
– Avoin data

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100 % verkkokurssi (Moodle) Suoritustavat - verkko-opintojaksolle osallistuminen, harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: videoiden katsominen ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaan
Arviointi: 
Opintojaksolla on useita verkkotehtäviä, jotka kaikki on suoritettava hyväksytysti (vähintään 50 % oikein), jotta kurssi on suoritettu. Arviointiasteikko: S/0 (hyväksytty/hylätty)
Aikaisemmat opinnot: Hyvä Excelin käyttötaito vaaditaan.
Opettaja(t): Muuruvirta Petteri
Email: petteri.muuruvirta@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Huom: Ilmoittautuminen on mahdollista kaikille, joilla on hyvä Excelin käyttötaito ja jotka ovat kiinnostuneet Big Datasta ja sen tuomista mahdollisuuksista liiketoiminnalle.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 03.02.2020 - 19.05.2020
TÄYNNÄ