Biisinkirjoituksen perusteet

-
3 OP

Ala:  Kulttuuriala, Musiikki

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

3 op = 81 t opiskelijan työtä: Opiskelijalla on käsitys luovan prosessin onnistumisen edellytyksistä. Opiskelija saa valmiudet kirjoittaa laulumuotoisia populaarimusiikkikappaleita melodioineen ja perusharmonioineen. Opiskelija osaa hyödyntää musiikin ja tekstin kirjoittamisen metodeja toiminnassaan. Opiskelija tutustuu laulunkirjoitukseen ryhmässä. Opiskelija osaa valmistaa demoäänitteen sävelmistään ja kykenee ilmaisemaan musiikillisia näkemyksiään niin sanallisesti, kirjallisesti kuin äänitteellä.

5 op = 135 t opiskelijan työtä: Ylläolevan lisäksi: Opiskelija tutustuu populaarimusiikin tekemisen historiaan ja osaa hahmottaa omat tavoitteensa musiikintekijänä suhteessa siihen. Opiskelija osaa luoda kokonaisen omaehtoisen musiikkikappaleen melodioineen, perusharmonioineen ja -rytmiikkoineen sekä teksteineen ja osaa valmistaa siitä valittu tyylilaji huomioiden asianmukaisen demoäänitteen sekä muun tarvittavan dokumentoinnin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opetus suur- ja pienryhmissä, itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely. Annettujen tehtävien tekeminen ja esittely muulle ryhmälle.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Vähintään taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä musiikissa tai sitä vastaavat tiedot ja taidot, joista jälkimmäiset on osoitettava työnäyttein (kaksi omaa sävellystä demoäänitteenä ja nuottikuvana).
Opettaja(t): Jere Laukkanen
Email: jere.laukkanen@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: laura.mahonen@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 15.12.2019
Ajankohta: 06.01.2020 - 15.05.2020