Biopankki (yamk-taso)

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yamk,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Suomalainen biopankkitoiminta on maailman kärkiluokkaa ja tärkeä osa terveydenhuollon toimintaa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan ja muut ammattilaiset osaavat kuvata biopankkitoimintaa, osaavat soveltaa sitä omaan toimintaansa sekä osaavat selittää asiakkailleen biopankkisuostumuksesta ja siitä miten biopankkitoiminta edistää osaltaan mm. tulevaisuuden uusien lääkkeiden, hoitojen ja toimintamallien kehittämistä. Tämä opintojakso sisältää keskeisimmät asiat biopankkitoiminnasta ja syventää opiskelijan asiantuntijuutta.

Kohderyhmä: Opintojakso on tarkoitettu ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoille monialaisesti.

Keskeinen sisältö:
– biopankkitoiminta
– biopankkitoimintaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö
– biopankkitoiminnan eettiset kysymykset
– näytteenottotoiminnan organisointi

Tavoitteet:
Opiskelija
– osaa kuvata biopankkitoiminnan lähtökohdat ja sen merkityksen väestön terveyden edistämisessä
– osaa soveltaa biopankkiin, ihmisen elinten, kudosten ja solujen lääketieteelliseen käyttöön liittyvää lainsäädäntöä
– osaa soveltaa biopankkitoimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä
– osaa selittää biopankkinäytteenoton ja suostumuskäytänteet

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Suoritustavat :
– aktiivinen verkko-opintojaksolle osallistuminen,
– verkkotehtävien tekeminen sekä itsenäinen opiskelu,
– Moodle-tentti

Arviointiperusteet : Hyväksytysti suoritetut verkkotehtävät. Arviointi perustuu Moodle-tenttiin.

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Anssi Mähönen
Email: anssi.mahonen@savonia.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 30.11.2018
Ajankohta: 11.03.2019 - 23.05.2019