Biopankki (yamk-taso)

-
5 OP

Ala:  Anatomia ja fysiologia, Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Suomalainen biopankkitoiminta on maailman kärkiluokkaa ja tärkeä osa terveydenhuollon toimintaa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan ja muut ammattilaiset osaavat kuvata biopankkitoimintaa, osaavat soveltaa sitä omaan toimintaansa sekä osaavat selittää asiakkailleen biopankkisuostumuksesta ja siitä miten biopankkitoiminta edistää osaltaan mm. tulevaisuuden uusien lääkkeiden, hoitojen ja toimintamallien kehittämistä. Tämä opintojakso sisältää keskeisimmät asiat biopankkitoiminnasta ja syventää opiskelijan asiantuntijuutta.

Kohderyhmä/Osallistujat: Monialaisesti kaikille yamk-opiskelijoille

Osaamistavoitteet

Opiskelija
– osaa kuvata biopankkitoiminnan lähtökohdat ja sen merkityksen väestön terveyden edistämisessä
– osaa soveltaa biopankkiin, ihmisen elinten, kudosten ja solujen lääketieteelliseen käyttöön liittyvää lainsäädäntöä
– osaa soveltaa biopankkitoimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä
– osaa selittää biopankkinäytteenoton ja suostumuskäytänteet

Keskeiset sisällöt

– biopankkitoiminta
– biopankkitoimintaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö
– biopankkitoiminnan eettiset kysymykset
– näytteenottotoiminnan organisointi

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100% verkkokurssi (Moodle) Suoritustavat - aktiivinen verkko-opintojaksolle osallistuminen, - verkkotehtävien tekeminen sekä itsenäinen opiskelu, - Moodle-tentti
Arviointi: 
Hyväksytysti suoritetut verkkotehtävät. Arviointi perustuu Moodle-tenttiin. Arviointiasteikko: 0 - 5
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Mähönen Anssi
Email: anssi.mahonen@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Huom: Ilmoittautuminen on mahdollista monialaisesti kaikille yamk-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 09.03.2020 - 22.05.2020
TÄYNNÄ