Biotalouden arvoketjut

-
5 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija oppii hahmottamaan biotalouden kokonaisuuden, materiaalivirrat (raaka-ainevirrat ja sivuvirrat), perinteiset tuotteet ja tulevaisuuden tuotteet ja niihin liittyvät materiaalivirrat. Opiskelija oppii arvoketjun käsitteen, ja osaa muodostaa itse arvoketjun ja ymmärtää arvon lisääntymiseen vaikuttavat tekijät ja arvon muodostumisen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso sisältää arvoketjuihin liittyvää teoriaa, biotalous -pelin pelaamiseen ja teorian ja pelin jälkeen tehtävän soveltavan tehtävän biotalouden arvoketjuista

Opettaja(t): Ulla-Maija Knuutti
Email: ulla-maija.knuutti@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 18.10.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 31.07.2020
TÄYNNÄ