Brändimarkkinoinnin uudet ilmiöt ja kanavat

-
5 OP

Ala:  Kulttuuriala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija sisäistää yritysten ja tuotteiden brändin merkityksen sekä brändi-identiteetin rakentumisen uudella tavalla verkkomedioissa. Hän tutustuu brändimarkkinoinnin uusimpiin ilmiöihin ja mahdollisuuksiin ja perehtyy niiden avulla brändinhallintaan analyyttisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää, miten yritysten ja organisaatioiden brändejä markkinoidaan uusilla verkkopainotteisilla keinoilla sekä miten niiden markkinointia kannattaa kehittää.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, kohdentaminen, vastuullisuus, datan ja luovuuden liitto jne.) ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson työskentelytavat

itsenäinen opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, verkko-opiskelu, itse-reflektointi
Opintojaksolla perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, kohdentaminen, vastuullisuus, datan ja luovuuden liitto jne.) ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa.

 

Opintojakson aikataulutus

Työskentelytavat ja aikataulutus:
Opintojakso toteutetaan verkossa Optima-alustalla, joten voit edetä itsenäisesti ja omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Materiaalit ja tehtävät avataan ilmoittautuneille 1.3.2020. Tehtävien palautus optimaan 30.4.2020 mennessä.

Arviointi: 

H-5

Muuta infoa: 

Edeltävyysehdot: Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa.
Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että paikat jaetaan tasan Turun AMKin ja muiden Suomen amkien kesken. (opintojaksolla paikkoja yhteensä 40 –> 20 opiskelijaa Turun AMKista, 20 muista Suomen ammattikorkeakouluista.) Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

Aikaisemmat opinnot: 

Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa, mutta ei ole välttämätöntä.

Opettaja(t): Minna Teittinen
Email: minna.teittinen@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepin kautta.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 10.02.2020
Ajankohta: 01.03.2020 - 30.04.2020
TÄYNNÄ