Build Up Your English

-
3 OP

Ala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLVK066

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Sisältö:
Englannin peruskielioppi.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkokurssi, DevMoodle
Arviointi: 
0-5
Opettaja(t): Katja Salminen
Email: katja.salminen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.08.2019