Business Design

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oppija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja osaa tunnsitaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, osaa luoda tulevaisuuden visioita, osaa havainnoida ja kyseenalaistaa, osaa rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseen liittyen, osaa luoda ideoita, suunnitella ja toteuttaa prototyyppejä ja validioida väittämiä liiketoiminnan kokeiluissa.

Tavoitteet: Business Design opinnoissa opiskelija osaa soveltaa palvelu- ja liiketoiminnan muotoilun prosesseja menetelmiä valitsemassaan liiketoimintahaasteessa ja luoda haasteisiin ratkaisuja. Keskeisiä sisältöjä ovat tuplasilmukka prosessin eri vaiheet: valmistautuminen liiketoimintamuotoilun prosessiin, näkökulman valinta, ymmärryksen rakentaminen, ratkaisuideoiden luominen ja valinta, prototyypin muotoilu ja toteutus, liiketoimintakokeilun tekeminen liiketoimintahaasteen ja ratkaisun validioimiseksi. Sisältöjä ovat kehittämisen käsikirjoitus, tiimiytyminen, visioiminen, tarinan kerronta, kehittämisen kriteerien asettaminen, asiakkaan matka, arvolupaus, liiketoimintaympäristö, liiketoimintamalli, ideaseinä, innovaatiomatriisi, prototyyppi, riskianalyysi, liiketoimintakokeilu, validiointi ja investointivalmiuksien arviointi.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

verkkototeutus, Moodle

Arviointi: 

1 – 5

Opettaja(t): Vesa Tuomela
Email: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 19.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ