Business design

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoite: Oppija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja osaa tunnistaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, osaa luoda tulevaisuuden visioita, osaa havainnoida ja kyseenalaistaa, osaa rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseen liittyen, osaa luoda ideoita, suunnitella ja toteuttaa prototyyppejä ja validioida väittämiä liiketoiminnan kokeiluissa.

Sisältö: Oppiminen ja osaamisen syntyminen perustuu tuplasilmukka prosessiin: valmistautuminen liiketoimintahaasteen ratkaisemiseen, näkökulman valintaan, ymmärryksen ja tiedon rakentamiseen, ideointiin, prototyypin suunnitteluun ja valmistamiseen. Oppimisen sisällöt ovat tiimiytyminen, projektin käsikirjoittaminen, tulevaisuuden näkemyksen luominen, muotilu- ja suunnittelukriteerien asettaminen, tarinan kertomista, arvolupauksen muotoilemeinen, asiakkaan matkan ja kokemuksen muotilu, liiketoimintamallin muotoilu, liiketoimintaympäristön hahmottaminen, luovanmatriisin, ideaseinän, innovaatiomatriisin, hahmottaminen, prototyypin ja valemainoksen suunnittelu ja toteutus, riskipitoisten olettamusten analysointi, liiketoimintakokeilujen suunnittelu, toteutus ja dokumentointi ja olettamusten validiointi kokeiluissa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkototeutus
Arviointi: 
1-5
Opettaja(t): Vesa Tuomela
Email: vesa.tuomela@hamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 15.12.2018
Ajankohta: 02.01.2019 - 31.05.2019