C++ -jatkokurssi

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelussa edetään teoriaa ja käytäntöä vuorotellen. Opiskelija kokeilee oppimateriaalin esimerkkejä ja tekee harjoituksia, joista osa palautetaan ohjaajan kommentoitavaksi ja arvioitavaksi.

Opintojakson aikana opiskelijat kommunikoivat keskenään ja ohjaajan kanssa keskustelupalstalla.

Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää palauttamaansa ratkaisua ohjaajan antamien kommenttien perusteella.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C++-ohjelmointikielen edistyneet piirteet ja osaa käyttää niitä C++-ohjelmissa.

Opintojakson sisältö:
Operaattoreiden ylimäärittely
Template (parametrisoitu luokka)
Tiedostot ja virrat
Algoritmit
STL-kirjasto (Standard Template Library)
Poikkeusten käsittely
Bonus-osuus sisältää seuraavan aiheen:
Dynaamiset rakenteet
Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
"Hyväksytty/hylätty.
Kun opiskelija palauttaa 75% tehtävistä oikein suoritettuina, hän saa hyväksytyn arvosanan."
Aikaisemmat opinnot: Kohderyhmänä ovat opiskelijat, joilla on entuudestaan C++-kielen tai muun oliopohjaisen ohjelmointikielen perusteiden osaaminen.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 21.08.2019