C ++ -peruskurssi

-
5 OP

Tekniikan ja liikenteen ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C++-ohjelmointikielen niin hyvin, että kykenee laatimaan pienehköjä C++-ohjelmia. Hän ymmärtää oliopohjaisen ohjelmoinnin perusperiaatteet ja osaa muodostaa oliopohjaisen C++-sovelluksen.

Sisältö:
Ohjelmoinnin peruskäsitteet: muuttujat, tietotyypit, operaattorit, ohjelman kulkuun vaikuttavat rakenteet, funktiot. Lisäksi opintojaksolla käsitellään luokat ja olioiden väliset suhteet.

Opiskelussa edetään teoriaa ja käytäntöä vuorotellen. Opiskelija kokeilee oppimateriaalin esimerkkejä ja tekee harjoituksia, joista osa palautetaan ohjaajan kommentoitavaksi ja arvioitavaksi.

Opintojakson aikana opiskelijat kommunikoivat keskenään ja ohjaajan kanssa keskustelupalstalla.

Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää palauttamaansa ratkaisua ohjaajan antamien kommenttien perusteella.

Kun opiskelija palauttaa 75% tehtävistä oikein suoritettuina, hän saa hyväksytyn arvosanan.

Kohderyhmä ja edeltävät opinnot:
Kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet. Suositeltavaa on, että opiskelijalla on entuudestaan ohjelmoinnin perusteiden osaamista jollain ohjelmointikielellä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Opettaja(t): Averko
Email: averko@centria.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 13.01.2019
Ajankohta: 30.01.2019 - 24.04.2019
TÄYNNÄ