Cleantech – lainsäädännön ja tulevien haasteiden tuomat uudet tekniset ratkaisut

-
5 OP

Ala:  Energiatekniikka, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet
Opintojaksolla perehdytään konepajateollisuuden, metsäteollisuuden ja energiateollisuuden toimijoiden cleantech ratkaisuihin, joilla on pyritty vastaamaan ajankohtaisiin megatrendeihin sekä uudistuvaan lainsäädännön tuomiin haasteisiin. Kurssilla opiskelija keskittyy teknologioihin ja teknisiin ratkaisuihin sekä mekanismeihin, jotka vaikuttavat muutosten takana (esim. politiikka, lainsäädäntö). Case esimerkit avaavat miten cleantech innovaatiot voivat koostuvat täysin uusista ja ainutlaatuisista ratkaisuista sekä myös jo olemassa olevan teknologian soveltamisesta uusiin käyttökohteisiin.

Sisältö
I. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämään ja korvaamaan hiilettömällä sekä uusiutuvalla energialla.
II. Jätteiden kierrätys ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä kiertotalousajattelu.
III. Rakennusten ja liikkumisen energiatehokkuus.
IV. Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen tuotanto- ja valmistusprosesseissa sekä uusien tuotteiden kehittäminen mm. sivuvirtojen pohjalta

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina digitaalisella oppimisalustalla. Opintojakson oppimateriaalissa sekä tehtävien yhteydessä linkkimateriaalia lainsäädäntöön, ajankohtaisiin julkaisuihin ja mediaan, johon tulee perehtyä ja hyödyntää tehtävissä. Tehtävät koostuvat yksilötyönä tehtävistä raporteista, osallistumisesta keskusteluihin sekä ryhmätyöskentelystä. Kurssilla toteutetaan ryhmätyön vertaisarviointi.
Arviointi: 
0-5.
Opettaja(t): Esa Toukoniitty
Email: esa.toukoniitty@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: virve.prami@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 16.03.2020 - 10.05.2020