Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi 100 aktiivista hyvinvoinnin päivää
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 25.01.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Teija Rautiola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 09.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma

100 aktiivista hyvinvoinnin päivää

24.10.2022 - 25.01.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää oman toimintakyvyn monipuoliset ja -tasoiset syy-seuraussuhteet ja tiedostaa omat vaikuttamisen mahdollisuudet niihin.
 • Hän osaa hyödyntää monipuolisesti opittuja menetelmiä oman elämänhallinnan kohentamiseksi.
 • Hän osaa soveltaa tietoja ja testattuja keinoja oman ja tulevan työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.
 • 100 aktiivisen hyvinvoinnin päivän kokemuksella opiskelija hallitsee terveyden lukutaidon eri tasot sekä motivoituu käyttämään ja soveltamaan niitä.

Sisältö:

Itsenäinen hyvinvointiisi keskittyvä verkkokurssi rakentuu yhdeksästä teemasta ja niihin pohjautuvista tehtävistä. Jokaisen yhdeksän osa-alueen keskimääräinen kesto opiskelijalle on 1,5 viikkoa, joista koostuu 100 aktiivista hyvinvoinnin päivää. Moodle-työtila materiaaleineen toimii verkkotoimintaympäristönä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Teema 1 24.10 – 2.11
 • Teema 2 3.11 – 13.11
 • Teema 3 14.11 – 23.11
 • Teema 4 24.11 – 4.12
 • Teema 5 5.12 – 14.12
 • Teema 6 15.12 – 25.12
 • Teema 7 26.12 – 4.1.2023
 • Teema 8 5.1 – 15.1.2023
 • Teema 9 16.1 – 25.1.2023