Non-stop
Opintojakson nimi Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa (Mooc)
Opintojakson ajankohta 01.01.2021 - 31.12.2021
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marko Vatanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 17.12.2020 - 01.12.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa (Mooc)

01.01.2021 - 31.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tässä opintokokonaisuudessa tutustut ja tarkastelet kriittisesti puettavan teknologian periaatteita ja tutkimusmenetelmiä sekä niiden soveltamista yksilön toimintakyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja arvioinnissa.

Opintokokonaisuudessa on viisi tehtävää, jotka sisältävät luentoja, artikkeleita ja käytännön harjoitteita. Jokaisen tehtävän jälkeen suoritat niitä koskevat oppimistehtävät, jotka tulee olla hyväksyttyjä. Tee tehtävät järjestyksessä 1-5

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Sosiaali-, terveys ja liikunta-alan opintoja. MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Aikaan sitomaton opiskelu, paikkana DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen. Toukokuusta 2021 alkaen opiskelu tapahtuu Lapin AMK Moodlessa.

Opintojakson tiedot

MOOC suoritetaan kokonaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä, ajasta ja paikasta riippumatta.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline.fi-opinnot on tarkoitettu Suomen ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (lisätietoja campusonline @lapinamk.fi) sekä avoimen AMKin polkuopiskelijoille (lisätietoja avoinamk @lapinamk.fi) –> ILMOITTAUDU (HAKA-tunnistautuminen)

Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta.

Huom: Ilmoittautumiset hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu edellä mainittujen mukaisesti maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.

********************************************

Muille, kuin ylläoleville kohderyhmille, maksullinen avoin AMK ilmoittautuminen –> AVOIN AMK ilmoittautuminen