Non-stop
Opintojakson nimi Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa (Mooc)
Opintojakson ajankohta 01.01.2021 - 31.12.2021
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marko Vatanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 17.12.2020 - 01.12.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa (Mooc)

01.01.2021 - 31.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tässä opintokokonaisuudessa tutustut ja tarkastelet kriittisesti puettavan teknologian periaatteita ja tutkimusmenetelmiä sekä niiden soveltamista yksilön toimintakyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja arvioinnissa.

Opintokokonaisuudessa on viisi tehtävää, jotka sisältävät luentoja, artikkeleita ja käytännön harjoitteita. Jokaisen tehtävän jälkeen suoritat niitä koskevat oppimistehtävät, jotka tulee olla hyväksyttyjä. Tee tehtävät järjestyksessä 1-5

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelupaikkana DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on DigiCampuksen työtilassa.

Opintojakson tiedot

MOOC suoritetaan kokonaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä, ajasta ja paikasta riippumatta.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautumisessa käytettävä oman korkeakoulun sähköpostiosoitetta. Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat tälle opintojaksolle Peppi-järjestelmän kautta.

Lapin AMKin Peppi-järjestelmän ilmoittautumisessa ei tällä hetkellä ole käytössä HAKA-kirjautumista, käytä sen sijaan suomi.fi- tunnistautumista.