Non-stop
Opintojakson nimi 3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa
Opintojakson ajankohta 30.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala, Yrittäjyys
Opettaja Antti Henell
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa

30.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija hallitsee mallintamisen. Pystyy mallintamaan Solid-malleja sekä ymmärtää 3D-tulostuksen mahdollisuudet valmistusmenetelmänä.

EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen eli lisäävän valmistuksen (Engl Addtive Manufacturing. AM) periaatteet ja mahdollisuudet valmistusmenetelmänä. Opiskelija pystyy valitsemaan ja perustelemaan tuotteet, joiden valmistaminen on kannattavaa AM menetelmillä, sekä tekemään tarvittavat AM valmistuksen vaatimat muutokset jo olemassa oleviin kappaleisiin. Ymmärtää piensarja ja asiakasräätälöityjen tuotteiden mahdollisuudet sekä niiden vaikutukset toiminnanohjaukseen ja tuotetietohallintaan. Opiskelija osaa hahmottaa 3D-tulostuksen vaikutuksia yrityksen toimintaan, sen kehittämiseen ja sen edellyttämään osaamiseen.

Opiskelija pystyy mallintamaan ja tulostamaan haluamiaan kappaleita. Mallinnustehtävät perustuvat DFAM-menetelmään eli niissä painotetaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksia.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelija pystyy havainnollistamaan mallintamansa tuotteen tekemällä 3D-tulosteen.

Sisältö:

3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Tulostusraportti eri tulostusmahdollisuuksista tietoperustaa hyödyntäen. Tutkielma laitekokonaisuuden tai yrityksen tuoteportfolion valmistuksen muuttamisesta AM-menetelmillä toteutettavaksi, mukaan lukien varaosatoimitukset ja tuotantologistiikan muutokset.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Mallinnustehtävät palautettu ja hyväksytty 1 op. Hyväksytty tulostusraportti ja onnistunut tuloste 1,5 op. Tutkielma 2,5 op

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle. Monisteet ja videot siitä kuinka kappaleet mallinnetaan. Tallennetut luentovideot eri tulostusmenetelmistä.

 

Opintojakson lisätiedot

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suoritusajat:

  • Ilmoittautuminen 1.8.30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
  • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
  • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavälillä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikolla 42 sekä 21.12.2022-6.1.2023 välisenä aikana.