Kesä
Opintojakson nimi 3D-tulostuksen perusteet (teoria)
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Alonen Antti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

3D-tulostuksen perusteet (teoria)

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

3D-tulostuksen peruskurssi (teoria) tarjoaa nimensä mukaisesti yleiskatsauksen 3D-tulostuksen menetelmistä sekä käytöstä nyt ja lähitulevaisuudessa. Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät 3D-tulostusmenetelmät ja -materiaalit teoriatasolla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen periaatteet, tuntee tulostusprosessin etenemisen vaiheet, yleisimmät menetelmät, materiaalit, ohjelmistot ja laitteistot. Opiskelija saa kurssilla yleiskäsityksen 3D-skannauksen menetelmistä ja käyttökohteista.

Keskeinen sisältö

  • Tulostusmenetelmät
  • Tulostuksessa käytettävät materiaalit
  • Tulostettavien kappaleiden suunnitteluperiaatteet ja -ohjelmistot
  • Laitteistot ja palvelutarjoajat
  • Tulevaisuuden näkymiä
  • 3D-skannauksen perusteet: yleisimmät menetelmät ja käyttökohteet

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta osa kurssimateriaalista on englannin kielellä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkkokurssi (Moodle)

 

Opintojakson tiedot

Kohderyhmä: Erityisesti tekniikan ja muotoilun opiskelijat. Kaikille aloille sopiva.

 

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.