Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Adobe Illustrator, piirustus ja suunnittelu
Opintojakson ajankohta 06.02.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Juha-Pekka Leppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 19.02.2024 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Adobe Illustrator, piirustus ja suunnittelu

06.02.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Hallitsee Illustrator-ohjelman perustoiminnot
  • Pystyy suunnittelemaan ohjelmalla logoja, käyntikortteja ja esitteitä
  • Pystyy suunnittelemaan yksinkertaisia kuvituksia
  • Osaa käyttää piirtotyökaluja ja tekstityökalua monipuolisesti

Sisältö

  • Opintojaksolla käydään läpi Adoben Illustrator-vektoripiirto-ohjelman toimintoja erilaisiin graafisen suunnittelun käyttötarkoituksiin
  • Perehdytään ohjelman perustoimintoihin, vektoripohjaiseen grafiikkaan liittyviin käsitteisiin sekä useampisivuisen esitteen tai muun julkaisun taittoon
  • Harjoitellaan piirtämiseen liittyvien työkalujen käyttämistä kuvittamisessa ja Illustratorin typografiaan liittyviä toimintoja

Edeltävyysehdot

Tietokoneen peruskäyttötaidot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Saadaksesi hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, sinun tulee suorittaa jakson kaikki tehtävät tavoitteiden mukaisesti

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa Moodlen kautta. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Opintojakson tiedot

Huom. Opiskelijalta tulee itseltään löytyä Adobe Illustrator-ohjelma tai mahdollisuus sen käyttämiseen.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden  sekä Adobe Illustrator-ohjelman käyttöönsä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.