Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Adobe Photoshop graafisen suunnittelun työvälineenä
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opettaja Juha-Pekka Leppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Adobe Photoshop graafisen suunnittelun työvälineenä

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Hallitsee ohjelman perustoiminnot
  • Osaa käyttää ohjelman eri piirustustyökaluja
  • Osaa käyttää piirtotyökaluja, muotoja ja tekstityökalua monipuolisesti
  • Osaa perusasiat käyttöliittymän visuaaliseen suunnitteluun

Sisältö

  • Opintojaksolla opiskellaan Adoben Photoshop-ohjelman toimintoja erilaisiin graafisen suunnittelun käyttötarkoituksiin
  • Opintojakso keskittyy erilaisten graafisten muotojen, tekstin ja muiden graafisten elementtien käyttämiseen suunnittelutyössä, jättäen ulkopuolelle valokuvien kuvankäsittelyn
  • Perehdytään ohjelman perustoimintoihin, piirtämiseen, käyttöliittymän suunnitteluun ja muihin graafiseen suunnitteluun liittyviin käyttökohteisiin
  • Harjoitellaan Photoshopin käyttöä erilaisten tehtävien kautta, kuten julisteen, käyntikortin tai käyttöliittymän suunnittelua

Edeltävyysehdot

Tietokoneen peruskäyttötaidot.

Arviointikriteerit

Arviointi Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa Moodlen kautta. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Opintojakson tiedot

Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot ja Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä

Huom. Opiskelijalta tulee itseltään löytyä Adobe Photoshop -ohjelma tai mahdollisuus sen käyttämiseen

Opintojakson lisätiedot

Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden ja Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.