Kevät
Opintojakson nimi Advanced Finance
Opintojakson ajankohta 05.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Hannoura Abdelazim
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Advanced Finance

05.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Advanced topics in the field of Financial investments and modeling.

Content:

  • Statistics treatment of financial data.
  • Assessment of financial market products.
  • Portfolio theory and CAPM

Edeltävyysehdot

Basic knowledge of finance, economics, mathematics and statistics.

Arviointikriteerit

Grading Scale: 0 – 5

Completing the required sequence of assignments according to the due date schedule.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% online (Moodle)

 

Ilmoittautumistiedot

Savonia UAS offers Ukrainian higher education students studies free of charge. Please see more information on free Bachelor / Master level studies offered by Savonia.