Kevät
Opintojakson nimi Aivojen hyvinvointi – kognitiivinen ergonomia
Opintojakson ajankohta 27.03.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Irma Gerstenmaier
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 12.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Aivojen hyvinvointi – kognitiivinen ergonomia

27.03.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa käyttää aivoterveyteen ja aivotyön kuormittavuuteen sekä kognitiiviseen ergonomiaan liittyviä käsitteitä
 • osaa tunnistaa omien elintapojen yhteyden aivoterveyteen
 • tunnistaa aivotyössä esiintyvien kuormitustekijöiden piirteet ja niiden vaikutukset kuormittavuuteen
 • osaa tunnistaa eri työtehtävissä työn asettamien psykososiaalisten kuormitustekijöiden yhteyden omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa työ- ja opiskeluyhteisössä olemassa olevien terveyttä tukevien lähiverkostojen mahdollisuudet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisen aivojen hyvinvointia edistävän viikkosuunnitelman huomioiden kuormitustekijät ja omat voimavarat
 • osaa arvioida aivojen hyvinvointia sujuvoittavien keinojen soveltuvuutta oman arkeen

Sisältö

 • aivojen hyvinvointi edistämässä terveyttä
 • aivojen hyvinvointi tuottaa henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä
 • yksilöllisyys koetussa hyvinvoinnissa
 • aivoterveys
 • kognitiivinen ergonomia
 • aivotyön kuormittavuus
 • psykososiaaliset kuormitustekijät
 • aivotyön sujuvoittamisen keinot mukaanlukien lähiverkostot työ- ja opiskeluyhteisössä

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn kokonaisarviointiin vaaditaan kaikkien osioiden hyväksytty suoritus.

Osio 1 Aivojen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)

Osio 2 Aivojen kuormitus- ja voimavaratekijät: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + oma yhteenveto saaduista palautteista (hyväksytty / hylätty)

Osio 3 Aivojen hyvinvointisuunnitelman kokeilujakso: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)

Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä (hyväksytty / hylätty)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Osio 1 Aivojen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 27.3. – 11.4.2023

Osio 2 Aivojen kuormitus- ja voimavaratekijät: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + oma yhteenveto saaduista vertaispalautteista 7.4. – 28.4.2023

Osio 3 Aivojen hyvinvointisuunnitelman kokeilujakso: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 25.4. – 16.5.2023

Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä 17.5. – 19.5.2023