Kevät
Opintojakson nimi Ajattelu ja itsetuntemus
Opintojakson ajankohta 04.01.2021 - 23.05.2021
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Marko Mikkola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 07.12.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Ajattelu ja itsetuntemus

04.01.2021 - 23.05.2021

Opintojakson kuvaus

Opintojakso on yleistajuinen ja kaikille sopiva kokonaisuus ajattelun kehittämiseen. Työelämässä korostuu kiire, häiriöt ja infotulva. Meille tulee yhä enemmän arjessa vastaan tilanteita, jotka vaativat ajattelun taitoja. Tällä opintojaksolla opiskelija oppii käytännönläheisiä ja yksinkertaisia ajattelun malleja. Opiskelija osaa hyödyntää ajattelun malleja itsetuntemuksensa kehittämiseen ja soveltamiseen arjen tilanteissa. Opiskelija osaa kehittää itsetuntemustaan ja elämänfilosofiaansa. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen.

Opintojaksolla esitellään käytännönläheisiä ajattelun malleja; asenne; ajattelun ajattelu; arvostus; sanojen voima; elämän merkityksellisyys; sisäinen puhe; näkökulman vaihtamisen taito; onnellisuus; mielemme luonne; tapojen voima; henkilökohtainen visio.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on yleistajuinen ja kaikkiin ammattiaineisiin soveltuva opintojakso, joka toteutetaan kevään 2021 aikana. Opintojakso perustuu luentovideoihin (10 kpl). Opiskelija kirjoittaa opintojaksolla esseekokoelman opintojakson moodlealustalla jaettavaan koostepohjaan. Opiskelijalla on käytössään opintojakson moodlealustalta löytyvä työkirja.

Etäopetus / moodletoteutus. Lisäksi opintojakson opettaja järjestää pari online-verkkotapaamisajankohtaa, jos opiskelijoilla on kysymyksiä. Nämä päivämäärät ilmoitetaan osallistujille.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajoitettu määrä paikkoja Ammattiliitto PRO:n jäsenille (10 paikkaa).

Jos olet oikeutettu maksuttomaan avoimen AMKin opiskeluun SAMKissa, katso toimintaohjeet alennuskoodin käyttöön maksuvaiheessa täältä: https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/opintomaksut-tarjonta-ja-ilmoittautuminen/