Non-stop
Opintojakson nimi Akuutti hengitysvajaus hoitotyössä – tunnistaminen ja hoito (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 07.09.2021 - 21.02.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 19.12.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Akuutti hengitysvajaus hoitotyössä – tunnistaminen ja hoito (nonstop-aloitus)

07.09.2021 - 21.02.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Ymmärrät hengitysvajausta aiheuttavien sairauksien syntymekanismin ja tunnistat tyypillisemmät oireet ja löydökset.
 • Ymmärrät NIV-hoidon vaikutusmekanismin.
 • Vahvistat hoitotyön osaamistasi hengitysvajauspotilaiden suhteen.

Sisältö:

 • Hengityksen anatomia ja fysiologia
 • Yleisimmät hengitysvajauksen aiheuttajat ja niiden patofysiologinen syntymekanismi. Oireet ja löydökset:
 • Keuhkoahtaumatauti
 • Keuhkopöhö
 • Keuhkokuume
 • Akuutti keuhkovaurio
 • Diffuusit keuhkokudossairaudet
 • Keuhkoveritulppa
 • Keskushermostoa lamaavat lääkkeet, sairaudet ja vammat
 • Astma
 • Hengitysvajauspotilaan lääkkeellinen hoito
 • Happihoito
 • CPAP-hoito
 • NIV-hoito / kaksoispaineventilaattori

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

Hyväksytty-Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja jokaisen aiheen lopussa on aihealuetesti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Ennen koulutuksen alkua saat sähköpostiiisi kutsuviestin, jossa on ohjeet opintojen aloittamiseksi.

Ilmoittautumistiedot

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain TEHY:n jäsenet.

Muut kuin TEHY:n jäsenet pääsevät ilmoittautumaan vastaavaan koulutukseen Xamkin avoimen AMK:n koulutuskalenterin kautta. Jos ilmoittaudut koulutuskalenterin kautta, maksat itse koulutusmaksun, vaikka olet yhteistyöammattiliiton jäsen.