Non-stop
Opintojakson nimi Akuutti kipu ja kivunhoito
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 23.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Akuutti kipu ja kivunhoito

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  o ymmärtää kivun syntymekanismit o tuntee kiputyypit o arvioi kivunhoidon prosessia o tuntee lääkkeellisen ja lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät o osaa pohtia omaa toimintaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö:  o kivun syntymekanismit o kiputyypit o kivun hoidon prosessi o kivun arviointi o kivunhoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön) o erityisryhmien kivunhoito o potilaan oikeudet, hoitajan vastuut ja velvollisuudet

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytysti suoritetut oppimisympäristön tehtävät. Ei lähiopetusta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Learn-oppimisympäristö. Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.