Non-stop
Opintojakson nimi Akuutti kipu ja kivunhoito
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 25.06.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Akuutti kipu ja kivunhoito

16.01.2023 - 25.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: o ymmärtää kivun syntymekanismit o tuntee kiputyypit o arvioi kivunhoidon prosessia o tuntee lääkkeellisen ja lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät o osaa pohtia omaa toimintaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö: o kivun syntymekanismit o kiputyypit o kivun hoidon prosessi o kivun arviointi o kivunhoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön) o erityisryhmien kivunhoito o potilaan oikeudet, hoitajan vastuut ja velvollisuudet

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytysti suoritetut oppimisympäristön tehtävät. Ei lähiopetusta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Learn-oppimisympäristö

Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus 16.1.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on kaksi kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.