Non-stop
Opintojakson nimi Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä
Opintojakson ajankohta 16.05.2022 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Matti Heikkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 10.12.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä

16.05.2022 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosionomin erilaiset ammatilliset mahdollisuudet sekä ammatillisen roolin erilaisissa asiakastehtävissä ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • ymmärtää asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä
  • tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin
  • tietää, mitä tarkoittaa moniammatillinen työ ja verkostotyö
  • tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa

Sisältö:

Saat yleiskuvan sosionomin ammatista ja tiedät perusteet sosionomin ammatista. Opintojakso luo perustaa sosionomin ammatti-identiteetin muodostumiselle sekä tiedoille ja taidoille, joita tarvitset sosiaalialalla työskennellessä.

Arviointikriteerit

0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus, nonstop

Opintojakso koostuu luennoista, pakollisesta kirjallisuudesta sekä itsenäisesti tehtävistä tehtävistä oppimisympäristöissä. Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

 

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.