Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä
Opintojakson ajankohta 16.05.2022 - 01.12.2022
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Matti Heikkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 01.11.2022
Ilmoittautumistiedot

Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä

16.05.2022 - 01.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosionomin erilaiset ammatilliset mahdollisuudet sekä ammatillisen roolin erilaisissa asiakastehtävissä ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • ymmärtää asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä
  • tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin
  • tietää, mitä tarkoittaa moniammatillinen työ ja verkostotyö
  • tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa

Sisältö:

Saat yleiskuvan sosionomin ammatista ja tiedät perusteet sosionomin ammatista. Opintojakso luo perustaa sosionomin ammatti-identiteetin muodostumiselle sekä tiedoille ja taidoille, joita tarvitset sosiaalialalla työskennellessä.

Arviointikriteerit

0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus, nonstop

Opintojakso koostuu luennoista, pakollisesta kirjallisuudesta sekä itsenäisesti tehtävistä tehtävistä oppimisympäristöissä. Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

 

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.