Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Ammattienglanti
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma

Ammattienglanti

12.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi. Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa. Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Sisältö: Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset? Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä? Miten toimit suullisissa viestintätilaiteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä? Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Edeltävyysehdot

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1-5