Kevät
Opintojakson nimi Ammattiruotsi
Opintojakson ajankohta 22.01.2024 - 30.04.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 14.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ammattiruotsi

22.01.2024 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Tunnet alasi termejä ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä. Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen. Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
 • ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintääkäytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä. Puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
 • ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)

Sisältö:

 • Miten käytät koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa ruotsiksi?
 • Miten käytät ruotsia työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?
 • Miten hallitset oman koulutusalasi ja toimintaympäristösi perustermistön?

Edeltävyysehdot

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Ruotsin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin opintojakson alkamista.

Arviointikriteerit

 

Arviointiasteikko: 1-5. Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3

 • ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
 • käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
 • puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
 • ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
 • osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämä on verkko-opintojakso, johon kuuluu:

 • aloitusinfo Teamsissa
 • vapaaehtoisia tapaamisia Teamsissa noin kerran kuukaudessa
 • Verkkotentti Learnissa
 • Suullinen tentti

Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan opintojakson alussa sovittuina ajankohtina.