Kevät
Opintojakson nimi Approach to Cultural Tourism
Opintojakson ajankohta 13.02.2023 - 21.04.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yrittäjyys
Opettaja Susanna Nuijanmaa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 29.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Approach to Cultural Tourism

13.02.2023 - 21.04.2023

Opintojakson kuvaus

The student learns the basic concepts of cultural tourism and understands the potential of cultural tourism for the community and economy. The interdisciplinary approach widens the knowledge of the tourism industry/ creative industries.

Basic concepts in cultural tourism Introduction to the Tourism Industry/ Creative Industries (depending on the student’s major study programme; e.g. cultural management students choose Introduction to the Tourism Industry ) Current phenomena in cultural tourism: live like a local, sustainable travel Cultural tourism products in Finland Exploration of cultural tourism offerings in international destinations

Independent reading materials and information search Online discussions Independent assignments Tutoring webinars

Edeltävyysehdot

Basic studies completed in the major study programme Alternatively, basic understanding of the operational field acquired through previous studies or work experience.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

The course is virtual and implemented in Moodle learning environment. The course is based to self studying.

The deadlines for the course assignments will be given in the beginning of the course. Latest deadline for all assignments is at the end of the course.

Opintojakson lisätiedot

Material:

Official websites of organizations related to tourism, cultural management and cultural tourism DMO websites Current materials provided by course tutor: videos, articles