Non-stop
Opintojakson nimi Arvopaperisijoittaminen
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Esa Anttila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Arvopaperisijoittaminen

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia arvopaperimarkkinoilla sijoittajana ja kehittyä asiantuntijana. Hän tuntee keskeisimmät sijoitusinstrumentit sekä osaa arvioida niihin liittyvää tuottoa ja riskiä. Hän osaa käyttää analyysejä apuna sijoituspäätösten tukena. Hän osaa hankkia sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa menestyksellisen sijoittamisen kannalta.

Sisältö: Arvopaperimarkkinoiden peruskäsitteistö. Kaupankäynti arvopapereilla. Markkinainformaatio ja keskeiset tunnusluvut. Sijoittaminen eri instrumentteihin ja niihin liittyvät tuotot ja riskit. Arvopaperit ja verotus.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia esitietoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5.

Tentti on moodle-tentti. Tentin maksimipistemäärä 30, hyväksytty suoritus edellyttää 14 pistettä. Lisäksi on pienimuotoisia oppimistehtäviä opiskelija voi tehdä omaa tahtia. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää sekä oppimistehtävien että tentin hyväksytysti suorittamista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan non-stop -periaatteella. Opiskelu on siis varsin itsenäistä ja jokainen opiskelija etenee oman aikataulunsa mukaisesti. Opetus/oppiminen tapahtuu verkossa moodle-alustalla. Opintojakson alussa opiskelijan on hyvä katsoa tallenne ”Aloitusinfo”, jossa käydään läpi opintojakson toteutusta ja sisältöä.

Opintojaksolla käsitellään alussa sijoittamisen perusasioita, joten pohjatietoja sijoittamisesta ei tarvita.

Opintojakso koostuu seitsemästä moduulista, joista kaikista on muun materiaalin lisäksi tallenne alustalla. Kyseessä on virtuaaliopintojakso, joten opiskelijan oma aktiivisuus korostuu. Opiskelijan tulee tentin lisäksi tehdä moduulikohtaisia pienimuotoisia oppimistehtäviä (7kpl). Palaute on pääsääntöisesti kirjallista.

Opintojakson materiaali on pääasiassa moodlessa, jonka lisäksi oheislukemisena Pörssisäätiön julkaisuja. Omaehtoinen tiedonhaku on tärkeää.

Opiskelija voi edetä opintojaksolla omaa tahtia.

Opintojakson arviointi toteutetaan pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Arviointipäivät lukuvuodelle 2023-24 ovat: 15.10., 15.12., 15.3. ja 15.5. Arviointiaika opettajalla on kolme työviikkoa. Opintojakso on auki koko vuoden ja voit suunnitella ja aikatauluttaa oman opiskelusi arviointipäivämäärien mukaan.

Aloitusinfosta tulee tallenne toteutuksen moodle -alustalle.

Opintojakson tiedot

Opintojakson sisältö/moduulit:
  1. Mihin osakkeita tarvitaan?
  2.  Kaupankäynti
  3.  Markkinainformaatiosta ja tunnusluvuista
  4.  Tuotto ja riski
  5.  Teknisestä analyysistä
  6.  Johdannaisista, joukkolainoista ja vakuutussäästämisestä
  7.  Osakkeiden ja rahasto-osuuksien verotus.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat saavat aloitusohjeet ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)