Kevät
Opintojakson nimi Asiakas digitaloudessa
Opintojakson ajankohta 08.02.2021 - 10.05.2021
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 01.12.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Asiakas digitaloudessa

08.02.2021 - 10.05.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tunnistat asiakkaiden tarpeet ja ymmärrät olosuhteet, joissa asiakas digitaloudessa toimii. Ymmärrät digitaalisen markkinoinnin keinoja ja kanavia. Tunnistat asiakkuuksien hallintajärjestelmän (CRM) mahdollisuudet myynnin, markkinoinnin, asiakasvuorovaikutuksen ja –palvelun tehostamisessa. Ymmärrät digiajan liiketoimintamalleja.

Sisältö:

Mitä on asiakaslähtöisyys digitaloudessa? Mitä tarkoittavat alusta- ja kiertotalous? Minkälaisia ovat digiajan liiketoimintamallit ja -mahdollisuudet? Miten asiakkuuksien hallintajärjestelmiä (CRM) käytetään myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun välineinä? Miten digimarkkinoinnin keinoja ja kanavia hyödynnetään asiakkaan hankkimisessa, palvelemisessa ja pitämisessä?

Edeltävyysehdot

Työvälineohjelmat (5 op), Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op), Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus (5 op) tai vastaava osaaminen

Arviointikriteerit

Arviointi:

Arviointi perustuu oppimispäiväkirjan pitämiseen (50 % kokonaisarvioinnista) ja muihin tehtäviin (yhteensä 50 % kokonaisarvioinnista). Kaikki arvioinnin osat tulee olla suoritettu hyväksytysti.

Osaat

  1. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
  2. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
  3. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
  4. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointiasteikko: 0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Tässä opintojaksossa ei ole tenttiä. 5 op on 133 h opiskelijan työtä. Opintojakso kestää 13 viikkoa, joten työmäärä on noin 10 h/vko. Se syntyy tapaamisista, oppimispäiväkirjan pitämisestä ja muista tehtävistä.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

Learn-alustalla oleva materiaali ja linkit.

Opintojakson lisätiedot

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Laskutus:

Lasku lähetetään sähköpostin liitteenä (pdf) koulutuksen alkamisen jälkeen. Huomioithan, että lasku voi päätyä roskapostiin!

Hinta 60 €