Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Katja Sorjonen, Erja Kortelainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Tiedät asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
 • Pystyt antamaan esimerkkejä palveluohjauksesta työotteena lainsäädännön ja asiakkaan kohtaamisen näkökulmista
 • Osaat asiakas- ja palveluohjausprosessin
 • Tunnistat ja ymmärrät monitoimijaisen ja moniammatillisen työskentelyn merkityksen asiakas- ja palveluohjauksessa
 • Osaat arvioida palvelujen soveltuvuutta, käytettävyyttä, oikea-aikaisuutta, saatavuutta ja saavutettavuutta asiakkaan näkökulmasta

Sisältö

 • Palveluohjauksen perusteet ja lähtökohdat: miksi palveluohjausta tarvitaan, miten sitä voidaan toteuttaa ja mitkä ovat käsitteet
 • Työotenäkemys lähtee lainsäädännön tuntemisesta, miten lait ohjaavat palveluohjausta sekä asiakkaan kohtaamisesta
 • Asiakkaan polku palveluohjauksessa (palveluohjausprosessi)
 • Moniammatillisuus palveluohjauksessa
 • Hoidon/palvelutarpeen arviointi: palvelujen kokonaisuuden arviointi palveluohjauksessa: palvelujen toimivuus, oikea-aikaisuus, käytettävyys ja saatavuus
 • Digitaalinen palveluohjaus

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot toteutetaan kokonaan Moodle-ympäristössä verkko-opintoina, ja opiskelija voi suorittaa ne itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso vastaa noin 84 tunnin työmäärää.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.