Non-stop
Opintojakson nimi Asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla (nonstop)
Opintojakson ajankohta 24.08.2021 - 28.02.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 28.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla (nonstop)

24.08.2021 - 28.02.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: – Tiedät asiakas – ja palveluohjauksen teoreettiset lähtökohdat. – Osaat asiakas – ja palveluohjauksen prosessin. – Tunnistat sosiaali – ja terveydenhuollon yhtymäpintatyöskentelyn merkityksen asiakas – ja palveluohjauksessa. – Ymmärrät asiakas – ja palveluohjauksen vuorovaikutuksessa rakentuvana suhteena. – Perehdyt asiakas – ja palveluohjauksen erityiskysymyksiin. Sisältö: Tule vahvistamaan ja syventämään osaamistasi asiakas – ja palveluohjuksen ajankohtaisessa teemassa. Opintokokonaisuus antaa tietoa ja ymmärrystä työskennellä tavoitteellisesti sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Perehdyt seuraaviin osa-alueisiin: – Asiakas – ja palveluohjaus käsitteenä sekä sen teoreettinen määrittely. – Asiakas oman asiansa asiantuntijana ja itsenäisenä toimijana. – Yhtymäpintatyöskentely sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. – Palvelutarpeen arviointi sekä yksilöllisten ja ainutlaatuisten elämäntilanteiden tunnistaminen ja tukeminen. – Palvelujen oikea-aikaisuus ja kustannustietoisuus sekä tietosuojaan liittyvät kysymykset. – Ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaaminen. – Digitaalisuus.

Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämän nonstop-koulutuksen ensimmäinen aloitus on 24.8.2021, minkä jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on 3 kk.

Opintojaksolla opiskellaan omaan tahtiin. Opintojakson opiskeleminen on oppimisympäristö Learnin tehtävien tekemistä opetusnauhoitteiden avulla. Osa tehtävistä palautetaan Learnissa. Learnissa on myös opiskelua vahvistavia testejä ja muuta opiskelumateriaalia.

Opintojakson lisätiedot

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain Ammattiliitto Tehyn jäsenet.