Non-stop
Opintojakson nimi Asiakas – ymmärrä ja kiteytä
Opintojakson ajankohta 02.10.2023 - 10.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.06.2023 - 10.11.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Asiakas – ymmärrä ja kiteytä

02.10.2023 - 10.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä: Ymmärrät asiakasymmärryksen merkityksen osana palvelumuotoilua. Tunnistat erilaisia asiakastiedon lähteitä. Ymmärrät, miten erilaisia tietolähteitä yhdistelemällä syntyy kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä. Osaat kiteyttää asiakasymmäryksen asiakasprofiiliksi. Pystyt visualisoimaan asiakasprofiilin sisällön havainnolliseksi profiilikortiksi. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoiluun erityisesti asiakasymmärryksen näkökulmasta. Tehtävänäsi on toimia kuvitteellisen vähittäiskaupan apuna ja muodostaa profiilikortti yhdestä asiakastyypistä. Asiakastietoa on koottu opintojaksoalustalle valmiiksi. Lyhyiden teoriaosuuksien pohjalta pääset itse kokeilemaan, miten asiakasymmärrys kiteytetään, ja visualisoit lopulta oman profiilikortin. Opintojaksoon sisältyy myös vertaisoppimista: pääset näkemään ja arvioimaan myös muiden saman aineiston pohjalta tekemiä profiilikortteja.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson opiskeleminen on oppimisympäristö Learnissa. Opintojaksolla edetään omaan tahtiin itsenäisesti työskennellen. Eteneminen edellyttää tehtävien suorittamista annetussa järjestyksessä.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

 

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus 2.10.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on yksi kuukausi.