Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Asiakasanalytiikka YAMK
Opintojakson ajankohta 30.03.2023 - 18.05.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Jaani Väisänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Asiakasanalytiikka YAMK

30.03.2023 - 18.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija

  • osaa tunnistaa asiakaskokemuksen kannalta tärkeimpiä sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä
  • osaa yhdistää sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä saatavaa asiakastietoa
  • osaa muodostaa liiketoimintaa kuvaavia tunnuslukuja asiakasdatasta
  • osaa toteuttaa asiakasdataan perustuvaa kuvailevaa ja ennustavaa analyysiä

Sisältö:

  • Asiakaskokemuksen liittyvät sisäiset ja ulkoiset tietolähteet
  • Sisäissen ja ulkoisisen asiakastiedon yhdistäminen liiketoiminnan näkökulmasta
  • Asiakasdatasta muodostettujen liiketoimintaa kuvaavien tunnuslukujen laskeminen
  • Asiakasdataan perustuva kuvaileva ja ennustava analyysi

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla on verkossa pidettäviä luentoja sekä itseopiskelumateriaalia. Opiskelijat tekevät kurssin aihealueisiin liittyvän harjoitustyön sekä tentin (Moodle-tentti).

30.3.2023 – 18.5.2023. Verkkoluennot to 30.3.2023, to 20.4.2023, to 11.5.2023. Verkkoluennot eivät ole pakollisia mutta suositeltavia. Luennot ajoittuvat opintojakson alkupäähän, ja niissä käytävien tietojen pohjalta suoritetaan kurssin muut tehtävät.

Opintojakson tiedot

Kurssin harjoitustyö on mahdollista suorittaa esim. omalla työpaikalla tai omassa yrityksessä.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija -paikat ovat täynnä!

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä tai aiemmin, mikäli paikat täyttyvät aikaisemmin.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet täältä. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.