Kevät
Opintojakson nimi Asiakaskokemuksen johtaminen
Opintojakson ajankohta 07.04.2022 - 31.05.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Mika Tonder
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 13.02.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Asiakaskokemuksen johtaminen

07.04.2022 - 31.05.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija

  • osaa määritellä asiakaskokemuksen termistön, käyttökohteet ja merkityksen liiketoiminnalle
  • osaa rakentaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen yrityksen asiakkuuksista ja mahdollisuuksista
  • osaa määrittää ja kuvata yrityksen asiakaspolun eri asiakasryhmille
  • osaa muodostaa mitattavan kokonaiskuvan asiakaskokemuksen merkityksestä

Sisältö:

  • Opintojaksolla perehdytään asiakaskokemuksen elementteihin sekä keskeisiin käsitteisiin ja malleihin.
  • Opintojaksolla käytetään asiakaspolun strategista näkökulmaa, johon sisältyvät kosketuspisteet, asiakaskokemuksen kehittäminen monikanavaisessa ympäristössä.
  • Harjoitustyö, jossa sovellettaan opittua.

Edeltävyysehdot

Ei edellytetä aiempien opintojaksojen suorittamista.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Lähiopetus verkossa: streamatut luentovideot saatavilla videotallenteina. Opintomateriaali ja -tehtävät jaetaan opintojakson Moodlealustalla. Henkilökohtainen harjoitustyö organisaatiolle. Verkkoluennot ovat 7. ja 28.4.2022 sekä 12. ja 19.5.2022 klo 17-20.

Opintojakson lisätiedot

Tämä opinto on YAMK-tasoinen opinto. Liiketalouden YAMK-tasoiselle opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Toimitathan meille kopion tutkintotodistuksestasi joko skannattuna tai valokuvattuna ilmoittautumispäivänä, sähköp. avoinamk@lab.fi . Huom. Peitäthän henkilötunnuksesi loppuosan lähetystä varten tietoturvasyistä.

Ilmoittautumistiedot

Avoimen AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Opintojakson hinta 75 €. Ilmoittautumisaika päättyy vasta 13.2.2022, joten hyväksymisilmoituksia lähetetään vasta helmikuussa 2022. Lue peruutusehdot yms. tarkentavat tiedot ilmoittautumislomakkeelta ennen kuin ilmoittaudut.