Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Asiakaskokemuksen johtaminen YAMK
Opintojakson ajankohta 23.02.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Mika Tonder
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Asiakaskokemuksen johtaminen YAMK

23.02.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija

  • osaa määritellä asiakaskokemuksen termistön, käyttökohteet ja merkityksen liiketoiminnalle
  • osaa rakentaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen yrityksen asiakkuuksista ja mahdollisuuksista
  • osaa määrittää ja kuvata yrityksen asiakaspolun eri asiakasryhmille
  • osaa muodostaa mitattavan kokonaiskuvan asiakaskokemuksen merkityksestä

Sisältö:

  • Opintojaksolla perehdytään asiakaskokemuksen elementteihin sekä keskeisiin käsitteisiin ja malleihin.
  • Opintojaksolla käytetään asiakaspolun strategista näkökulmaa, johon sisältyvät kosketuspisteet, asiakaskokemuksen kehittäminen monikanavaisessa ympäristössä.
  • Harjoitustyö, jossa sovellettaan opittua.

Edeltävyysehdot

Ei edellytetä aiempien opintojaksojen suorittamista.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Lähiopetus verkossa: streamatut luentovideot saatavilla videotallenteina. Opintomateriaali ja -tehtävät jaetaan opintojakson Moodlealustalla. Itsenäinen harjoitustyö.  Verkkoluennot ovat 23.2.2023 ja 9.3.2023 sekä 13.4.2023 ja 4.5. klo 17-20.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- ja polkuopiskelijoiden paikat ovat täynnä!

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet täältä. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.