Syksy
Opintojakson nimi Asiakaskokemuksen menestysresepti
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 22.10.2023
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Cindy Laukkanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 12.06.2023 - 15.09.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Asiakaskokemuksen menestysresepti

18.09.2023 - 22.10.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on syventää tietoa asiakasymmärryksestä, sen keräämisestä sekä sen hyödyntämisestä tapahtuman käsikirjoittamisessa.

Sisältö

  • Kohderyhmäymmärrys
  • Asiakaskokemus, Palvelupolku
  • Pelillisyys
  • Osallistaminen ja sitouttaminen
  • Tapahtuman käsikirjoitus

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytyn suoritusmerkinnän saa, kun opiskelija on tehnyt kaikki valitun moduulin tehtävät ja osoittanut aktiivisuutta koulutuksen keskustelualueella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalinen toteutus, jonka voi aloittaa joustavasti.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SER003AS4A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.