Syksy
Opintojakson nimi Asiakaslähtöinen apuvälineosaaminen
Opintojakson ajankohta 06.09.2024 - 06.12.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opettaja Toni Nisula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.05.2024 - 01.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Asiakaslähtöinen apuvälineosaaminen

06.09.2024 - 06.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tervetuloa perehtymään ja oppimaan apuvälinealasta. Tällä opintojaksolla perehdyt apuvälinealan kansalliseen toimintaympäristön sekä globaalin näkökulman kautta tutustut myös alan kestävän kehityksen viitekehykseen. Edellä mainitun yleistiedon lisäksi opintojaksolla vahvistat eri apuvälineryhmien tuotekohtaista osaamistasi, joka auttaa esimerkiksi apuvälinearvioiden tekemisessä. Opintojaksolla käsitellään mm. protetiikkaa ja ortotiikkaa sekä pyörätuolien perusteita käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Osa opiskelumateriaalista on englanninkielistä.

Opintojakson suoritettuasi osaat soveltaa tietoasi apuvälineistä ammattialasi tehtävissä, toimissa ja toimintaympäristöissä. Osaat soveltaa apuvälineosaamistasi erilaisissa asiakastilanteissa kuten apuvälinearviossa, ohjauksessa sekä neuvonnassa. Apuvälinealan toimintaympäristö tulee sinulle tutuksi ja ymmärrät tilaaja – tuottajamallin viitekehyksen tässä toimintaympäristössä. Opintojakson suoritettuasi tunnistat kotimaisen apuvälinealan osana globaalia kestävän kehityksen ympäristöä. Tunnet protetiikan, ortotiikan ja pyörätuolien perusteet ja osaat soveltaa osaamistasi asiakastilanteissa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Moodle-oppimisympäristössä osoitettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa.