Kevät
Opintojakson nimi Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut
Opintojakson ajankohta 30.01.2023 - 28.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Terhi Hagman
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 15.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut

30.01.2023 - 28.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Saa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta ja sen tuomista mahdollisuuksista
 • Ymmärtää sähköisten palvelujen mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Tuntee millaisia sähköisiä palveluja on käytössä tai ollaan ottamassa käyttöön ja osaa ennakoida palvelujen kehityssuuntia kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Tietää palvelujen toteuttamisen ja kehittämisen lainsäädännölliset ja tekniset reunaehdot sekä osaa ottaa huomioon eettiset kysymykset
 • Ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen sähköisten palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa
 • Ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen sähköisten palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa
 • Osaa arvioida sähköisten palvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä niiden soveltuvuutta ja hyödyllisyyttä asiakastyön prosesseissa/ asiakastyössä.

Sisältö

 • Sähköisten palvelujen käyttöä ohjaavat ja määrittävät tekijät: mm. asiakaslähtöisyys, lainsäädäntö, teknologia, turvallisuus, eettisyys, yritysyhteistyö ja toimintaympäristö
 • Erilaiset sähköiset palvelut terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja sosiaalialalla kansallisesti ja kansainvälisesti (mm. e ja m maailmat sähköisissä palveluissa, applikaatiot, pelit, puettava teknologia, sensorit, robotiikka)
 • Digitalisaatioon ja sähköisiin palveluihin liittyvä ICT ja ohjelmistotuotanto
 • Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen innovointi, kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisena yhteistyönä
 • Asiakkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen rooli ja osaaminen palvelujen kehittäjinä ja toteuttajina
 • Sähköisten palvelujen arviointi (käytettävyys, toimivuus, miten voidaan hyödyntää asiakastyössä, vaikuttavuus jne.)

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen virtuaalitoteutukseen. Verkkotehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.