Syksy
Opintojakson nimi Asiakirjoittajan suomi
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 02.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Johanna Järveläinen, Kaisa Peuhkurinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 24.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Asiakirjoittajan suomi

19.09.2022 - 02.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Osaat

 • kertoa itsestäsi, opinnoistasi ja työstäsi
 • kirjoittaa erilaisia asiatekstejä ja käsitellä niissä asioita monipuolisesti eri näkökulmista
 • perustella omat mielipiteesi
 • tiivistää keskeiset kohdat teksteistä ja suullisista esityksistä
 • käyttää tekstissä oikeaa sävyä ja tyyliä
 • käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita

Sisältö

 • Kirjoitetun kielen rakenteet: rektiot ja lauseenvastikkeet, erilaiset tekstin sidoskeinot
 • Asiatekstien ymmärtäminen
 • Puheen ymmärtäminen
 • Asiatekstien kirjoittaminen (mielipideteksti, tiivistelmä, essee, raportti ja sähköpostiviesti)
 • Keskustelu Moodlen keskustelupalstoilla

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja (suositeltu: B2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi alkaa 19.9.2022 ja loppuu 2.12.2022. Osallistut verkkokurssille. Teet harjoitustehtäviä itsenäisesti ja keskustelet Moodlessa toisten opiskelijoiden kanssa. Kurssiin kuuluu lisäksi neljä tapaamista verkossa. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja ne nauhoitetaan. Sinun pitää palauttaa kaikki tehtävät viimeistään 2.12.2022. Itsenäinen työskentely Moodlessa 135 t.

Kurssilla on neljä tapaamista verkossa:

to 22.9. klo 15-16

to 13.10. klo 15-16

to 10.11. klo 15-16

to 1.12. klo 15-16

Opintojakson tiedot

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Tavoitteena on kielitaitotaso B2.2.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.