Kevät
Opintojakson nimi Asiakirjoittajan suomi
Opintojakson ajankohta 01.02.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Johanna Järveläinen, Kaisa Peuhkurinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 14.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Asiakirjoittajan suomi

01.02.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Osaat

 • kertoa itsestäsi, opinnoistasi ja työstäsi
 • kirjoittaa erilaisia asiatekstejä ja käsitellä niissä asioita monipuolisesti eri näkökulmista
 • perustella omat mielipiteesi
 • tiivistää keskeiset kohdat teksteistä ja suullisista esityksistä
 • käyttää tekstissä oikeaa sävyä ja tyyliä
 • käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita

Sisältö

 • Kirjoitetun kielen rakenteet: rektiot ja lauseenvastikkeet, erilaiset tekstin sidoskeinot
 • Asiatekstien ymmärtäminen
 • Puheen ymmärtäminen
 • Asiatekstien kirjoittaminen (mielipideteksti, tiivistelmä, essee, raportti ja sähköpostiviesti)
 • Keskustelu Moodlen keskustelupalstoilla

Edeltävyysehdot

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Tavoitteena on kielitaitotaso B2.2.

Arviointikriteerit

Arvosana muodostuu näin:

Kirjoitustehtävät: raportti 40 % arvosanasta ja essee 40 % arvosanasta. Myös muut kirjoitustehtävät täytyy tehdä.

Tentit: 2 tenttiä, 20 % arvosanasta

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Teet tehtävät itsenäisesti Moodlessa. Kurssilla on joitakin tapaamisia verkossa. Ne ovat vapaaehtoisia. Tapaamisten ajat kerrotaan kurssin alussa.

Opintojakson tiedot

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.